Editor in Chief

Febriany, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

EDITOR

Sifa Hamama. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Rose Kusumaning Ratri ( IAINU Kebumen )

Bahrun Ali Murtopo, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Noor Laelatul Khasanah,  Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

IT Menejer

Parikun