EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Febriany, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

EDITOR

Sifa Hamama. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Rose Kusumaning Ratri ( IAINU Kebumen )

Bahrun Ali Murtopo, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Noor Laelatul Khasanah,  Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

IT Menejer

Parikun