Abstract

Sejarah telah mencatat bahwa Islam telah mengalami masa kejayaannya yaitu pada
masa Dinasti Abbasiyah. Kejayaan tersebut ditandai dengan pesatnya perkembangan
ilmu pengetahuan, baik ilmu keagamaan maupun ilmu umum, yang memberikan
kontribusi besar tidak hanya bagi dunia Islam tetapi juga bagi bangsa Eropa sejak
saat itu dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Dari sekian banyak Khalifah
yang berkuasa pada masa Dinasty Abbasiyah yang menorehkan tinta emasnya,
Khalifah Al Makmun, Putra dari Khalifah Harun Al-Rasyid, merupakan salah satu
Khalifah yang menunujukan kegigihannya di dalam mewujudkan kejayaan Islam
melalui kebijakannya di dalam mengembangkan pedidikan Islam. Al-Ma’mun
banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang dijadikan sarana belajar dan
pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada waktu itu. Selain itu Al-
Ma’mun juga mengembangkan Baitul Hikmah sebagaitempat penerjemahan bukubuku
dan sarana halaqah-halaqah yang membahas dan mengkaji keilmuan