Makrup, A., F. Faisal, and D. Wi Hargina. “Internalisasi Nilai-Nilai Tri Satya Dan Dasa Darma Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di Sekolah Dasar Negeri 1 Kutowinangun”. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, no. 1, June 2023, pp. 92-02, doi:10.33507/pai.v2i1.784.