Nurhazilna, N., and R. Aini. “Penanaman Sikap Kedisiplinan Pada Santri Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan”. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, no. 2, Dec. 2023, pp. 103-1, doi:10.33507/pai.v2i2.1174.