Kirtawadi, K. “Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam”. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, no. 2, Dec. 2023, pp. 204-19, doi:10.33507/pai.v2i2.1117.