Irodati, F. “Internalisasi Nilai Disiplin Ibadah Dalam Pembelajaran PAI Di SMK Ma’arif 8 Kebumen”. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, Vol. 1, no. 2, Dec. 2022, pp. 95-04, doi:10.33507/pai.v1i2.1015.