[1]
A. Makrup, F. Faisal, and D. Wi Hargina, “Internalisasi Nilai-Nilai Tri Satya dan Dasa Darma pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Negeri 1 Kutowinangun”, pai, vol. 2, no. 1, pp. 92-102, Jun. 2023.