[1]
Z. Zulkifli and M. Muhammad, “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia (Telaah Kurikulum PAI Pra Kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka)”, pai, vol. 2, no. 2, pp. 142-161, Dec. 2023.