[1]
K. Kirtawadi, “Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam”, pai, vol. 2, no. 2, pp. 204-219, Dec. 2023.