Kirtawadi, K. (2023) “Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam”, JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam, 2(2), pp. 204-219. doi: 10.33507/pai.v2i2.1117.