Kirtawadi, Kirtawadi. 2023. “Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam”. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam 2 (2), 204-19. https://doi.org/10.33507/pai.v2i2.1117.