(1)
Kirtawadi, K. Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam. pai 2023, 2, 204-219.