[1]
Nurhazilna, N. and Aini, R. 2023. Penanaman Sikap Kedisiplinan Pada Santri Al-Masyhad Manbaul Falah Wali Sampang Pekalongan. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam. 2, 2 (Dec. 2023), 103-113. DOI:https://doi.org/10.33507/pai.v2i2.1174.