[1]
Kirtawadi, K. 2023. Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam. 2, 2 (Dec. 2023), 204-219. DOI:https://doi.org/10.33507/pai.v2i2.1117.