[1]
Irodati, F. 2022. Internalisasi Nilai Disiplin Ibadah dalam Pembelajaran PAI di SMK Ma’arif 8 Kebumen. JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam. 1, 2 (Dec. 2022), 95-104. DOI:https://doi.org/10.33507/pai.v1i2.1015.