Nurseha, M., and M. Hakim. “Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense Pada Youtube”. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 5, no. 02, Dec. 2021, pp. 99-16, doi:10.33507/labatila.v5i01.390.