Mukhsinun, M. “Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah”. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 4, no. 01, June 2020, pp. 20-30, doi:10.33507/lab.v3i02.237.