Nurseha, M. and Hakim, M. (2021) “Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense Pada Youtube”, LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 5(02), pp. 99-116. doi: 10.33507/labatila.v5i01.390.