Nurseha, Muhammad, and Muhammad Hakim. 2021. “Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense Pada Youtube”. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 5 (02), 99-116. https://doi.org/10.33507/labatila.v5i01.390.