Mukhsinun, Mukhsinun. 2020. “Undian Dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah”. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 4 (01), 20-30. https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.237.