FAHRUNISA, I.; NAFISAH, B. Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, v. 7, n. 01, p. 27-40, 25 jun. 2023.