Nurseha, M., & Hakim, M. (2021). Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense Pada Youtube. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 5(02), 99-116. https://doi.org/10.33507/labatila.v5i01.390