Mukhsinun, M. (2020). Undian dan Lotere Dalam Perspektif Masail Al-Fiqhiyyah. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 4(01), 20-30. https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.237