[1]
Nurseha, M. and Hakim, M. 2021. Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan Google Adsense Pada Youtube. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 5, 02 (Dec. 2021), 99-116. DOI:https://doi.org/10.33507/labatila.v5i01.390.