[1]
Fahrunisa, I. and Nafisah, B. 2023. Analisis Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah dan Wakalah Bil Ujroh dalam Fintech Dana Syariah. LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. 7, 01 (Jun. 2023), 27-40. DOI:https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1195.