Rahmah, W. “A’ISYAH BINT AL-SYATHI DAN AL-TAFSIR AL-BAYANI LI AL-QUR’AN AL-KARIM (TELAAH METODOLOGI, ASBAB AL-NUZUL DAN ESKATOLOGI))”. El-Mu’Jam. Jurnal Kajian Al Qur’an Dan Al-Hadis, Vol. 3, no. 2, Dec. 2023, pp. 32-42, doi:10.33507/el-mujam.v3i2.1848.