Murtopo, Bahrun, and Syifa Maulana. 2019. “MANAJEMEN MADRASAH DINIYAH TPQ MIFTAHUL HUDA, KRAKAL ALIAN”. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial 3 (1), 107-16. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v3i1.117.