FAUZIAH, M.; KHAKIMATUSODIQOH, K.; MUHYIDIN, M. Strategi Marketing Mix 4p dalam Mewujudkan Sekolah Unggulan. Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial, v. 6, n. 1, p. 1-16, 28 jun. 2022.