(1)
Fauziah, M.; Khakimatusodiqoh, K.; Muhyidin, M. Strategi Marketing Mix 4p Dalam Mewujudkan Sekolah Unggulan. Cakrawala 2022, 6, 1-16.