Nurkholis, A., and E. Nandasari. “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)”. AS-Syar’e. Jurnal Syari’ah Dan Hukum, Vol. 1, no. 1, Jan. 2022, pp. 84-98, doi:10.33507/as.v1i1.424.