Nurkholis, A. and Nandasari, E. (2022) “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)”, AS-Syar’e. jurnal Syari’ah dan Hukum, 1(1), pp. 84-98. doi: 10.33507/as.v1i1.424.