(1)
Rifai, Y.; Fauziah, M. Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pelatihan Pemulasaran Jenazah Covid-19. Ar-rihlah 2022, 7, 40-47.