(1)
murtopo, bahrun; Dwi P, L. ISLAM DALAM MEMANDANG BUDAYA SELAMETAN BUMI. Ar-rihlah 2019, 4, 134-145.