(1)
Suprihatin, S. Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan Di Raudhatul Athfal Al Falah 2 Danakerta. Ar-rihlah 2022, 7, 137-146.