[1]
Sitam, S. 2021. Manajemen Blended Learning Mata Pelajaran Akidah Akhlak pada Masa Pandemi. Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam. 6, 2 (Dec. 2021), 200-212. DOI:https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v6i2.417.