Nisa, D., Indrayanti, S., Sukataman, S. and Nurhakim, I. (2022) “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Lembaga Pendidikan di MI Ma’arif NU Karangsari”, An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, 9(2), pp. 196-205. doi: 10.33507/an-nidzam.v9i2.998.