NISA, D.; INDRAYANTI, S.; SUKATAMAN, S.; NURHAKIM, I. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Lembaga Pendidikan di MI Ma’arif NU Karangsari. An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, v. 9, n. 2, p. 196-205, 14 dez. 2022.