(1)
Rokhmawanto, S.; fatimah, siti. MANAJEMEN PENDIDIKAN EDUTAINMENT DI TPA AL HIKMAH KEWANGUNAN PETANAHAN. An-Nidzam 2020, 7, 16-28.