(1)
Murtopo, B. Peranan Permpuan Dalam Media Sosial. cakrawala 2018, 2, 14-24.