(1)
Chamidi, A. Strategic Planning Dalam Perspektif Teologi, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Pendidikan. An-Nidzam 2022, 9, 86-107.